مجموعه سوالات علوم دوم دبستان

مجموعه ی سوالات علوم دوم دبستان در ادامه ی مطلب برای استفاده دانش آموزان عزیز قرار داده شده است.این آزمون ها متعلق به مدارس مختلف در سراسر کشور است.دانش آموزان،والدین و معلمان گرامی می توانند از این آزمونها جهت ایجاد آمادگی برای آزمون نهایی بهره مند گردند.امید است استفاده از این آزمونها باعث پیشرفت تحصیلی دانش آموزان عزیز گردد.

[vc_btn title=”دانلود” color=”success” link=”url:http%3A%2F%2Fkonkoorha.com%2Fdownload%2Fdabestan%2Fdovom%2Foloom%2F13920208P75qp6b456.pdf|||”]

نمونه سوال شماره یک:علوم دوم دبستان

[vc_btn title=”دانلود” color=”success” link=”url:http%3A%2F%2Fkonkoorha.com%2Fdownload%2Fdabestan%2Fdovom%2Foloom%2F13931103P2557t5380.pdf|||”]

نمونه سوال شماره دو:علوم دوم دبستان

[vc_btn title=”دانلود” color=”success” link=”url:http%3A%2F%2Fkonkoorha.com%2Fdownload%2Fdabestan%2Fdovom%2Foloom%2F13940921P2is569382.pdf|||”]

نمونه سوال آذر ماه۹۴:علوم دوم دبستان

[vc_btn title=”دانلود” color=”success” link=”url:http%3A%2F%2Fkonkoorha.com%2Fdownload%2Fdabestan%2Fdovom%2Foloom%2FQ13921118P927u2g97.pdf|||”]

نمونه سوال علوم دی ماه۹۲ :دوم دبستان سرای دانش نو یزد

[vc_btn title=”دانلود” color=”success” link=”url:http%3A%2F%2Fkonkoorha.com%2Fdownload%2Fdabestan%2Fdovom%2Foloom%2FQ13921201Pwxzlf9912.pdf|||”]

نمونه سوال علوم بهمن ۹۱:دوم دبستان سرای دانش نو یزد

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here