مجموعه نمونه سوال بخوانیم و بنویسیم سوم

مجموعه ی نمونه سوال بخوانیم و بنویسیم سوم دبستان در ادامه ی مطلب برای استفاده دانش آموزان عزیز قرار داده شده است.این آزمون ها متعلق به مدارس مختلف در سراسر کشور است.دانش آموزان،والدین و معلمان گرامی می توانند از این آزمونها جهت ایجاد آمادگی برای آزمون نهایی بهره مند گردند.امید است استفاده از این آزمونها باعث پیشرفت تحصیلی دانش آموزان عزیز گردد.

[vc_btn title=”دانلود” color=”success” link=”url:http%3A%2F%2Fkonkoorha.com%2Fdownload%2Fdabestan%2Fsevom%2Fbkhvbn%2F13920209Pc374ma711.pdf|||”]

نمونه سوال شماره یک:بخوانیم و بنویسیم سوم دبستان

[vc_btn title=”دانلود” color=”success” link=”url:http%3A%2F%2Fkonkoorha.com%2Fdownload%2Fdabestan%2Fsevom%2Fbkhvbn%2F13931023Pmsgh6m571.pdf|||”]

نمونه سوال بخوانیم و بنویسیم سوم:دبستان سرای دانش سعادت آباد

[vc_btn title=”دانلود” color=”success” link=”url:http%3A%2F%2Fkonkoorha.com%2Fdownload%2Fdabestan%2Fsevom%2Fbkhvbn%2F13940921P6w8j21827.pdf|||”]

نمونه سوال بخوانیم و بنویسیم سوم آذرماه:دبستان ۱۵خرداد

[vc_btn title=”دانلود” color=”success” link=”url:http%3A%2F%2Fkonkoorha.com%2Fdownload%2Fdabestan%2Fsevom%2Fbkhvbn%2F13941006P237tnx234.pdf|||”]

نمونه سوال بنویسیم سوم:آذرماه۹۴ دبستان جنت الرضوان

[vc_btn title=”دانلود” color=”success” link=”url:http%3A%2F%2Fkonkoorha.com%2Fdownload%2Fdabestan%2Fsevom%2Fbkhvbn%2F13941008Pd957u4810.pdf|||”]

نمونه سوال بنویسیم سوم:دبستان شیخ صدوق دی۹۴

[vc_btn title=”دانلود” color=”success” link=”url:http%3A%2F%2Fkonkoorha.com%2Fdownload%2Fdabestan%2Fsevom%2Fbkhvbn%2F13920209Pc374ma711.pdf|||”]

نمونه سوال بنویسیم سوم:دبستان ابوذر

[vc_btn title=”دانلود” color=”success” link=”url:http%3A%2F%2Fkonkoorha.com%2Fdownload%2Fdabestan%2Fsevom%2Fbkhvbn%2FQ13921108Pm24n3f367.pdf|||”]

نمونه سوال بنویسیم سوم:دبستان بحرالعلوم سال ۹۲

[vc_btn title=”دانلود” color=”success” link=”url:http%3A%2F%2Fkonkoorha.com%2Fdownload%2Fdabestan%2Fsevom%2Fbkhvbn%2FQ13921118P9dui6q809.pdf|||”]

نمونه سوال بنویسیم سوم:دبستان سرای دانش نو یزد

[vc_btn title=”دانلود” color=”success” link=”url:http%3A%2F%2Fkonkoorha.com%2Fdownload%2Fdabestan%2Fsevom%2Fbkhvbn%2FQ13930422Pc6teb7716.pdf|||”]

نمونه سوال بخوانیم و بنویسیم سوم:دبستان ایمان

[vc_btn title=”دانلود” color=”success” link=”url:http%3A%2F%2Fkonkoorha.com%2Fdownload%2Fdabestan%2Fsevom%2Fbkhvbn%2FQ13930504Pl8285n261.pdf|||”]

نمونه سوال بخوانیم و بنویسیم سوم:دبستان سرای دانش نو یزد ترم دوم

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here