مجموعه نمونه سوال ریاضی دوم

مجموعه ی آزمون های مختلف درس ریاضی دوم دبستان در ادامه ی مطلب برای استفاده دانش آموزان عزیز قرار داده شده است.این آزمون ها متعلق به مدارس مختلف در سراسر کشور است.دانش آموزان،والدین و معلمان گرامی می توانند از این آزمونها جهت ایجاد آمادگی برای آزمون نهایی بهره مند گردند.امید است استفاده از این آزمونها باعث پیشرفت تحصیلی دانش آموزان عزیز گردد.نمونه سوال ریاضی دوم برای استفاده دانش آموزان است.

[vc_btn title=”دانلود” color=”success” link=”url:http%3A%2F%2Fkonkoorha.com%2Fdownload%2Fdabestan%2Fdovom%2Fmath%2F13920208P72254k988.pdf|||”]

نمونه سوال شماره یک:ریاضی دوم دبستان

[vc_btn title=”دانلود” color=”success” link=”url:http%3A%2F%2Fkonkoorha.com%2Fdownload%2Fdabestan%2Fdovom%2Fmath%2F13931103Pzvu333157.pdf|||rel:nofollow”]

نمونه سوال ریاضی دوم دبستان:فصل اندازه گیری

[vc_btn title=”دانلود” color=”success” link=”url:http%3A%2F%2Fkonkoorha.com%2Fdownload%2Fdabestan%2Fdovom%2Fmath%2F13931107P55g1fc477.pdf|||”]

نمونه سوال دی ماه ریاضی دوم دبستان:دبستان آیت الله سعیدی

[vc_btn title=”دانلود” color=”success” link=”url:http%3A%2F%2Fkonkoorha.com%2Fdownload%2Fdabestan%2Fdovom%2Fmath%2F13940809P7r538189.pdf|||”]

نمونه سوال ریاضی دوم دبستان:آبان ماه

[vc_btn title=”دانلود” color=”success” link=”url:http%3A%2F%2Fkonkoorha.com%2Fdownload%2Fdabestan%2Fdovom%2Fmath%2F13940918Po69194392.pdf|||”]

نمونه سوال ریاضی دوم :دبستان حمزه ای

[vc_btn title=”دانلود” color=”success” link=”url:http%3A%2F%2Fkonkoorha.com%2Fdownload%2Fdabestan%2Fdovom%2Fmath%2F13940921P5sk852285.pdf|||”]

نمونه سوال آذر ۹۴:ریاضی دوم دبستان

[vc_btn title=”دانلود” color=”success” link=”url:http%3A%2F%2Fkonkoorha.com%2Fdownload%2Fdabestan%2Fdovom%2Fmath%2F13940921P5534we793.pdf|||”]

نمونه سوال دوم دبستان آذر ۹۴ :فصل ۱و۲

[vc_btn title=”دانلود” color=”success” link=”url:http%3A%2F%2Fkonkoorha.com%2Fdownload%2Fdabestan%2Fdovom%2Fmath%2F13941003P91h478886.pdf|||”]

نمونه سوال ریاضی دوم دبستان:آذر۹۴دبستان انقلاب اسلامی

[vc_btn title=”دانلود” color=”success” link=”url:http%3A%2F%2Fkonkoorha.com%2Fdownload%2Fdabestan%2Fdovom%2Fmath%2F13941004P55q11c879.pdf|||”]

نمونه سوال ریاضی:دوم دبستان

[vc_btn title=”دانلود” color=”success” link=”url:http%3A%2F%2Fkonkoorha.com%2Fdownload%2Fdabestan%2Fdovom%2Fmath%2F13941007P894712310.pdf|||”]

نمونه سوال ریاضی دوم: دی۹۴دبستان گل بهار

[vc_btn title=”دانلود” color=”success” link=”url:http%3A%2F%2Fkonkoorha.com%2Fdownload%2Fdabestan%2Fdovom%2Fmath%2FQ13921118P9b171l395.pdf|||”]

نمونه سوال ریاضی دوم:دبستان سرای دانش نو یزد

[vc_btn title=”دانلود” color=”success” link=”url:http%3A%2F%2Fkonkoorha.com%2Fdownload%2Fdabestan%2Fdovom%2Fmath%2FQ13921128P8873oe814.pdf|||”]

نمونه سوال ریاضی دوم:دبستان علوی

[vc_btn title=”دانلود” color=”success” link=”url:http%3A%2F%2Fkonkoorha.com%2Fdownload%2Fdabestan%2Fdovom%2Fmath%2FQ13930424Pfx5997432.pdf|||”]

آزمون ریاضی:دوم دبستان

[vc_btn title=”دانلود” color=”success” link=”url:http%3A%2F%2Fkonkoorha.com%2Fdownload%2Fdabestan%2Fdovom%2Fmath%2FQ13930424Pru98e5540.pdf|||”]

آزمون ریاضی:دوم دبستان

[vc_btn title=”دانلود” color=”success” link=”url:http%3A%2F%2Fkonkoorha.com%2Fdownload%2Fdabestan%2Fdovom%2Fmath%2FQ13930424Ptp6d73173.pdf|||”]

آزمون ریاضی دوم:دبستان پیام

[vc_btn title=”دانلود” color=”success” link=”url:http%3A%2F%2Fkonkoorha.com%2Fdownload%2Fdabestan%2Fdovom%2Fmath%2FQ13930425P75s69522.pdf|||”]

آزمون ریاضی دوم دبستان:اردیبهشت۹۳

[vc_btn title=”دانلود” color=”success” link=”url:http%3A%2F%2Fkonkoorha.com%2Fdownload%2Fdabestan%2Fdovom%2Fmath%2FQ13930430P17og88401.pdf|||”]

نمونه سوال ریاضی:دوم دبستان

[vc_btn title=”دانلود” color=”success” link=”url:http%3A%2F%2Fkonkoorha.com%2Fdownload%2Fdabestan%2Fdovom%2Fmath%2FQ13930506Pb474y391.pdf|||”]

آزمون ریاضی دوم دبستان:خرداد ماه ۹۲ دبستان گل بهار

[vc_btn title=”دانلود” color=”success”]

نمونه سوال ریاضی:دوم دبستان

[vc_btn title=”دانلود” color=”success” link=”url:http%3A%2F%2Fkonkoorha.com%2Fdownload%2Fdabestan%2Fdovom%2Fmath%2FQ13930509Pbx241g577.pdf|||”]

آزمون ریاضی دوم:دبستان صدف

[vc_btn title=”دانلود” color=”success” link=”url:http%3A%2F%2Fkonkoorha.com%2Fdownload%2Fdabestan%2Fdovom%2Fmath%2FQ13930615P6ko7j61007.pdf|||”]

 آزمون ریاضی دوم:دبستان ندای زهرا

یک دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here