مجموعه نمونه سوال علوم سوم دبستان

مجموعه ی نمونه سوال علوم سوم دبستان در ادامه ی مطلب برای استفاده دانش آموزان عزیز قرار داده شده است.این آزمون ها متعلق به مدارس مختلف در سراسر کشور است.دانش آموزان،والدین و معلمان گرامی می توانند از این آزمونها جهت ایجاد آمادگی برای آزمون نهایی بهره مند گردند.امید است استفاده از این آزمونها باعث پیشرفت تحصیلی دانش آموزان عزیز گردد.

[vc_btn title=”دانلود” color=”success” link=”url:http%3A%2F%2Fkonkoorha.com%2Fdownload%2Fdabestan%2Fsevom%2Foloom%2F13920209Ph52525239.pdf|||”]

نمونه سوال شماره یک:علوم سوم دبستان

[vc_btn title=”دانلود” color=”success” link=”url:http%3A%2F%2Fkonkoorha.com%2Fdownload%2Fdabestan%2Fsevom%2Foloom%2F13941008Px9g858183.pdf|||”]

نمونه سوال علوم سوم دبستان:دی ماه ۹۴ دبستان شیخ صدوق

[vc_btn title=”دانلود” color=”success” link=”url:http%3A%2F%2Fkonkoorha.com%2Fdownload%2Fdabestan%2Fsevom%2Foloom%2FQ13921108P234gu9963.pdf|||”]

آزمون علوم سوم دبستان:بهمن ۹۲دبستان بحرالعلوم

[vc_btn title=”دانلود” color=”success” link=”url:http%3A%2F%2Fkonkoorha.com%2Fdownload%2Fdabestan%2Fsevom%2Foloom%2FQ13921115Pgu46m4629.pdf|||”]

آزمون علوم سوم دبستان:دی ۹۲ دبستان شهید جهانیان

[vc_btn title=”دانلود” color=”success” link=”url:http%3A%2F%2Fkonkoorha.com%2Fdownload%2Fdabestan%2Fsevom%2Foloom%2FQ13921116P583516786.pdf|||”]

نمونه سوال شماره دو:علوم سوم دبستان

[vc_btn title=”دانلود” color=”success” link=”url:http%3A%2F%2Fkonkoorha.com%2Fdownload%2Fdabestan%2Fsevom%2Foloom%2FQ13921118P9n3yy7856.pdf|||”]

آزمون علوم سوم:دبستان سرای دانش نو یزد

[vc_btn title=”دانلود” color=”success” link=”url:http%3A%2F%2Fkonkoorha.com%2Fdownload%2Fdabestan%2Fsevom%2Foloom%2FQ13930422Pg4236j611.pdf|||”]

نمونه سوال علوم سوم:اردیبهشت ۹۳دبستان ایمان

[vc_btn title=”دانلود” color=”success” link=”url:http%3A%2F%2Fkonkoorha.com%2Fdownload%2Fdabestan%2Fsevom%2Foloom%2FQ13930422Py563w996.pdf|||”]

نمونه سوال شماره سه:علوم سوم دبستان

[vc_btn title=”دانلود” color=”success” link=”url:http%3A%2F%2Fkonkoorha.com%2Fdownload%2Fdabestan%2Fsevom%2Foloom%2FQ13930504Pcx5o25871.pdf%2F|||”]

آزمون علوم سوم:دبستان سرای دانش نو یزد

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here