مجموعه ی آزمون های مختلف درس زبان انگلیسی هفتم دبستان در ادامه ی مطلب برای استفاده دانش آموزان عزیز قرار داده شده است.این آزمون ها متعلق به مدارس مختلف در سراسر کشور است.دانش آموزان،والدین و معلمان گرامی می توانند از این آزمونها جهت ایجاد آمادگی برای آزمون نهایی بهره مند گردند.امید است استفاده از این آزمونها باعث پیشرفت تحصیلی دانش آموزان عزیز گردد..نمونه سوال زبان انگلیسی هفتم در ذیل برای استفاده دانش آموزان قرار داده شده است.

[vc_btn title=”دانلود” color=”success” link=”url:http%3A%2F%2Fkonkoorha.com%2Fdownload%2Fdabirestan1%2Fhaftm%2Feng%2F13920210P8owg85739.pdf|||”]

نمونه سوال زبان انگلیسی هفتم:دوره اول دبیرستان

[vc_btn title=”دانلود” color=”success” link=”url:http%3A%2F%2Fkonkoorha.com%2Fdownload%2Fdabirestan1%2Fhaftm%2Feng%2F13931011Pg69qh61002.pdf|||”]

نمونه سوال زبان انگلیسی پایه هفتم:دبیرستان خلیج فارس دی ماه ۹۳

[vc_btn title=”دانلود” color=”success” link=”url:http%3A%2F%2Fkonkoorha.com%2Fdownload%2Fdabirestan1%2Fhaftm%2Feng%2F13931012P772429630.pdf|||”]

نمونه سوال زبان انگلیسی پایه هفتم:دبیرستان فرهنگ دی ماه ۹۳

[vc_btn title=”دانلود” color=”success” link=”url:http%3A%2F%2Fkonkoorha.com%2Fdownload%2Fdabirestan1%2Fhaftm%2Feng%2F13931015Pk787r4987.pdf|||”]

نمونه سوال زبان انگلیسی پایه هفتم:دی ماه ۱۳۹۳

[vc_btn title=”دانلود” color=”success” link=”url:http%3A%2F%2Fkonkoorha.com%2Fdownload%2Fdabirestan1%2Fhaftm%2Feng%2F13931101P6e5b68808.pdf|||”]

نمونه سوال زیان انگلیسی پایه هفتم:دبیرستان سعادت دی ماه ۱۳۹۳

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here