مجموعه ی آزمون های مختلف درس ریاضی پایه ششم دبستان در ادامه ی مطلب برای استفاده دانش آموزان عزیز قرار داده شده است.این آزمون ها متعلق به مدارس مختلف در سراسر کشور است.دانش آموزان،والدین و معلمان گرامی می توانند از این آزمونها جهت ایجاد آمادگی برای آزمون نهایی بهره مند گردند.امید است استفاده از این آزمونها باعث پیشرفت تحصیلی دانش آموزان عزیز گردد.نمونه سوال ریاضی ششم در ذیل برای استفاده دانشآموزان قرار داده شده است.

[vc_btn title=”دانلود” color=”success” link=”url:http%3A%2F%2Fkonkoorha.com%2Fdownload%2Fdabestan%2Fsix%2Fmath%2F13920209Pdl1716467.pdf|||”]

نمونه سوال ریاضی:ششم دبستان

[vc_btn title=”دانلود” color=”success” link=”url:http%3A%2F%2Fkonkoorha.com%2Fdownload%2Fdabestan%2Fsix%2Fmath%2F13930228Py35h88122.pdf|||”]

نمونه سوال ریاضی:ششم دبستان خرداد ۹۲

[vc_btn title=”دانلود” color=”success” link=”url:http%3A%2F%2Fkonkoorha.com%2Fdownload%2Fdabestan%2Fsix%2Fmath%2F13931011Py7264w46.pdf|||”]

نمونه سوال ریاضی ششم:دبستان های عشایری استان کرمان سال ۱۳۹۲

[vc_btn title=”دانلود” color=”success” link=”url:http%3A%2F%2Fkonkoorha.com%2Fdownload%2Fdabestan%2Fsix%2Fmath%2F13931014Peq1tjx219.pdf|||”]

نمونه سوال ریاضی ششم:دبستان خیرآباد دی ماه ۱۳۹۳

[vc_btn title=”دانلود” color=”success” link=”url:http%3A%2F%2Fkonkoorha.com%2Fdownload%2Fdabestan%2Fsix%2Fmath%2F13931016P43u45v695.pdf|||”]

نمونه سوال ریاضی:ششم دبستان

[vc_btn title=”دانلود” color=”success” link=”url:http%3A%2F%2Fkonkoorha.com%2Fdownload%2Fdabestan%2Fsix%2Fmath%2F13931016Px48728446.pdf|||”]

نمونه سوال ریاضی ششم:دبستان نرجس دی ماه ۹۱

[vc_btn title=”دانلود” color=”success” link=”url:http%3A%2F%2Fkonkoorha.com%2Fdownload%2Fdabestan%2Fsix%2Fmath%2F13931026Pq8s558744.pdf|||”]

نمونه سوال ریاضی ششم دبستان:خرداد ماه ۱۳۹۳

[vc_btn title=”دانلود” color=”success” link=”url:http%3A%2F%2Fkonkoorha.com%2Fdownload%2Fdabestan%2Fsix%2Fmath%2F13931029Pazofcq931.pdf|||”]

آزمون ریاضی ششم دبستان:دی ماه ۱۳۹۳

[vc_btn title=”دانلود” color=”success” link=”url:http%3A%2F%2Fkonkoorha.com%2Fdownload%2Fdabestan%2Fsix%2Fmath%2F13940817Prca43d175.pdf|||”]

نمونه سوال ریاضی:ششم دبستان فصل اول

[vc_btn title=”دانلود” color=”success” link=”url:http%3A%2F%2Fkonkoorha.com%2Fdownload%2Fdabestan%2Fsix%2Fmath%2F13941008P865q9x222.pdf|||”]

آزمون ریاضی ششم:دبستان شهید گوهری دی ماه ۹۲

2 دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here