مجموعه نمونه سوال علوم چهارم دبستان

مجموعه ی نمونه سوال علوم چهارم دبستان در ادامه ی مطلب برای استفاده دانش آموزان عزیز قرار داده شده است.این آزمون ها متعلق به مدارس مختلف در سراسر کشور است.دانش آموزان،والدین و معلمان گرامی می توانند از این آزمونها جهت ایجاد آمادگی برای آزمون نهایی بهره مند گردند.امید است استفاده از این آزمونها باعث پیشرفت تحصیلی دانش آموزان عزیز گردد.

[vc_btn title=”دانلود” color=”success” link=”url:http%3A%2F%2Fkonkoorha.com%2Fdownload%2Fdabestan%2Fchaharom%2Foloom%2F13920209P7k2w5f178.pdf|||”]

نمونه سوال شماره یک:علوم چهارم دبستان

[vc_btn title=”دانلود” color=”success” link=”url:http%3A%2F%2Fkonkoorha.com%2Fdownload%2Fdabestan%2Fchaharom%2Foloom%2F13930927Pz48687855.pdf|||”]

نمونه سوال علوم چهارم:دبستان سرای دانش آبان۹۳

[vc_btn title=”دانلود” color=”success” link=”url:http%3A%2F%2Fkonkoorha.com%2Fdownload%2Fdabestan%2Fchaharom%2Foloom%2F13930927Pz48687855.pdf|||”]

نمونه سوال علوم چهارم:دبستان قائم آل محمد دی ۹۳

[vc_btn title=”دانلود” color=”success” link=”url:http%3A%2F%2Fkonkoorha.com%2Fdownload%2Fdabestan%2Fchaharom%2Foloom%2F13940804Pwbo1ji902.pdf|||”]

نمونه سوال علوم چهارم:دبستان حضرت رقیه مهر۹۴

[vc_btn title=”دانلود” color=”success” link=”url:http%3A%2F%2Fkonkoorha.com%2Fdownload%2Fdabestan%2Fchaharom%2Foloom%2FQ13921108P83is94804.pdf|||”]

نمونه سوال علوم چهارم:دبستان مهراندیشان نوبت اول

[vc_btn title=”دانلود” color=”success” link=”url:http%3A%2F%2Fkonkoorha.com%2Fdownload%2Fdabestan%2Fchaharom%2Foloom%2FQ13921114Pp7b8rf908.pdf|||”]

نمونه سوال علوم چهارم:دبستان فرهنگیان دی ۹۲

[vc_btn title=”دانلود” color=”success” link=”url:http%3A%2F%2Fkonkoorha.com%2Fdownload%2Fdabestan%2Fchaharom%2Foloom%2FQ13921118P5k9w85612.pdf|||”]

نمونه سوال علوم چهارم:دبستان سرای دانش نو یزد

[vc_btn title=”دانلود” color=”success” link=”url:http%3A%2F%2Fkonkoorha.com%2Fdownload%2Fdabestan%2Fchaharom%2Foloom%2FQ13921118P5k9w85612.pdf|||”]

نمونه سوال شماره دو:علوم چهارم دبستان

[vc_btn title=”دانلود” color=”success” link=”url:http%3A%2F%2Fkonkoorha.com%2Fdownload%2Fdabestan%2Fchaharom%2Foloom%2FQ13930415P4u1283271.pdf|||”]

نمونه سوال شماره سه:علوم چهارم دبستان

[vc_btn title=”دانلود” color=”success” link=”url:http%3A%2F%2Fkonkoorha.com%2Fdownload%2Fdabestan%2Fchaharom%2Foloom%2FQ13930424P7x42s3547.pdf|||”]

نمونه سوال علوم چهارم دبستان:اردیبهشت ۹۳

[vc_btn title=”دانلود” color=”success” link=”url:http%3A%2F%2Fkonkoorha.com%2Fdownload%2Fdabestan%2Fchaharom%2Foloom%2FQ13930429P54z13648.pdf|||”]

نمونه سوال شماره چهار:علوم چهارم دبستان

[vc_btn title=”دانلود” color=”success” link=”url:http%3A%2F%2Fkonkoorha.com%2Fdownload%2Fdabestan%2Fchaharom%2Foloom%2FQ13930501Pex948g787.pdf|||”]

نمونه سوال علوم چهارم:دبستان شاهد

[vc_btn title=”دانلود” color=”success” link=”url:http%3A%2F%2Fkonkoorha.com%2Fdownload%2Fdabestan%2Fchaharom%2Foloom%2FQ13930502P637ect800.pdf|||”]

نمونه سوال علوم چهارم:دبستان ولایت فقیه

[vc_btn title=”دانلود” color=”success” link=”url:http%3A%2F%2Fkonkoorha.com%2Fdownload%2Fdabestan%2Fchaharom%2Foloom%2FQ13921118P5k9w85612.pdf|||”]

نمونه سوال علوم چهارم دبستان:اردیبهشت ۹۳

[vc_btn title=”دانلود” color=”success” link=”url:http%3A%2F%2Fkonkoorha.com%2Fdownload%2Fdabestan%2Fchaharom%2Foloom%2FQ13930515P7ca829825.pdf|||”]

نمونه سوال علوم چهارم:دبستان ساعی اردیبهشت ۹۲

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here